Välkommen till Ljusterapi.nu!

Dela

Har du funderat på att testa ljusterapi? Ljusterapi är en form av behandling som använder naturligt eller artificiellt ljus för att behandla både fysiska och emotionella krämpor. Denna typ av terapi är ofta mycket framgångsrik inom behandling av depressioner, ångest och även hudutslag. Viss forskning tyder på att personer med diabetes också kan ha nytta av ljusterapi som behandlingsform. Ljusterapi går ut på att man utsätts för ett kraftigt ljussken under en längre tid, i en ljusbox eller i ett ljusrum.

Med hjälp av ljusterapi utsätter du dig för artificiellt ljus. Allt ljus, oavsett om det är naturligt eller artificiellt, har en läkande effekt på kropp och sinne då produktionen av melatonin och serotonin ökar ju mer ljus du utsätts för.

Ljusterapi – botemedel för höstdepressioner

Varje år mellan oktober till mars drabbas många svenskar av höst/vinterdepression. Runt 20 % av svenska befolkningen känner av en förändring av livskvalitén under den mörka årstiden, och omkring 2-5% har så svåra symtom att det betecknas som en depression.

Säsongsdepression är en biologiskt betingad depression. Den kan i hög utsträckning behandlas med relativt enkla medel, där ljusterapi anses vara en av de mest effektiva.

Vem har nytta av ljusterapi?

  • Den mest kända tillämpningen av ljusterapi har att göra med SAD (seasonal affective disorder) eller årstidsbunden depression som det också kallas. Personer med årstidsbunden depression känner sig hängiga, trötta, ledsna eller sorgsna under årets vintermånader och detta beror på brist på ljus. Även andra typer av depressioner kan behandlas med hjälp av ljusterapi.
  • Även personer med diabetes kan dra nytta av ljusterapi. Diabetiker tenderar att ha lägre nivåer av kväveoxid i blodet och kraftigt ljus kan hjälpa till att främja produktionen av kväveoxid och på så sätt hjälpa att fylla de uttömda nivåerna.
  • Ljusterapi som behandling för psoriasis har visat sig väldigt framgångsrikt. Då behandlar man med så kallat blått ljus och då kallar man behandlingsformen dermatologisk ljusterapi.
  • Andra diagnoser, som långvariga sömnstörningar och vissa ätstörningar kan också ha nytta av ljusbehandling.

Ljusterapi – så fungerar det

Ljusrum finns på flera sjukhus i Sverige. Ljuset i ett ljusrum är indirekt och vanligen används lysrör med hög färgtemperatur och god spektralfördelning som ljuskälla (så kallade dagsljuslysrör eller fullspektrumlysrör). Ljusstyrkan i ett ljusrum ligger normalt mellan 2000-4000 lux, vilket är ungefär 10 gånger mer än ljuset i ett kontorsrum. Vanligen vistas man i ett ljusrum 1-2 timmar per tillfälle. Det finns även ljuskaféer, där människor kan självmedicinera med ljusterapi.

Ett ljusterapirum är helvitt liksom inredningens ytor. De som behandlas får klä sig i vita kläder eller rockar och mörka partier kläs in i lakan. Detta för att minska ljusabsorptionen så mycket som möjligt då mörka ytor drar ner luminansen.

Längden på behandlingen

Behandlingen pågår vanligtvis i 14 dagar, två timmar per dag, och brukar ge snabbt resultat – ibland redan efter 5 – 7 dagar. Under behandlingssejouren brukar det vara ett bra tillfälle för att läsa en bok, lyssna på klassisk musik, kanske dricka en kopp kaffe.

Ett läkarbesök innan den första behandlingen är att rekommendera för att fastställa diagnos. Ibland återkommer symtomen någon eller några veckor efter behandlingen, vilket gör att vissa patienter återkommer regelbundet för glesare stödbehandling eller en så kallad ”boosterdos”.